ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2565 เวลา 14.00 – 17.00 น. วิทยากร : ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ แสงอรุณ

วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2565 เวลา 14.00 – 17.00 น.

วิทยากร :  ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ แสงอรุณ

หลักสูตร : แหล่งเรียนรู้ใกล้บ้าน พิพิธภัณฑ์ใกล้ตัว
ประกาศรายชื่อ 👉👉 คลิก