ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2565 เวลา 14.00 – 17.00 น. วิทยากร : ดร.ทิพวรรณ นันตระกูล

วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2565 เวลา 14.00 – 17.00 น.

วิทยากร :  ดร.ทิพวรรณ นันตระกูล 

หลักสูตร : Early Childhood Mathematics Corner: How to Develop Confident Mathematicians in the Early Years.
เคล็ดลับสร้างความมั่นใจทางด้านคณิตศาสตร์สําหรับเด็กปฐมวัย

ประกาศรายชื่อ 👉👉 คลิก