ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. วิทยากร : อาจารย์ภูรีรัช บุญรอด

วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น.

วิทยากร :  อาจารย์ภูรีรัช  บุญรอด 

หลักสูตร : ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์ท้าทายมุ่งสู่โอลิมปิกระดับประถมศึกษา ตอนที่ 9 (ประถมศึกษาตอนปลาย)
ประกาศรายชื่อ 👉👉 คลิก