ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00-12.00 น. วิทยากร : อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์

วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00-12.00 น.

วิทยากร : อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์

หลักสูตร : มายากลวิทยาศาสตร์จากฟองไข่และฟองสบู่
ประกาศรายชื่อ 👉👉 คลิก