ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00-12.00 น. วิทยากร : อาจารย์ พันตรี ดร.ราเชน มีศรี

วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00-12.00 น.

วิทยากร : อาจารย์ พันตรี ดร.ราเชน มีศรี

หลักสูตร : “การออกแบบกิจกรรมภาษาอังกฤษตามองค์ประกอบทางภาษา” (How to Design English Activities Based on Language Component)
ประกาศรายชื่อ 👉👉 คลิก