ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ แสงอรุณ

วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00-17.00 น.

วิทยากร : ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ แสงอรุณ

หลักสูตร : ศาสตร์ประสิทธิ์ด้วยวิทย์บูรณาการ
ประกาศรายชื่อ 👉👉 คลิก