ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : รศ.ดร.สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา : รศ. ลัดดา ภู่เกียรติ : อาจารย์วสันต์ ปัญญา

วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00-17.00 น.

วิทยากร : รศ.ดร.สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา

วิทยากร : รศ. ลัดดา ภู่เกียรติ

วิทยากร : อาจารย์วสันต์ ปัญญา

หลักสูตร : ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ:PLC ระเบิดจากข้างใน…เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา
ตอนที่20: บทเรียน…จากปฏิบัติการ เสริมสร้างฐานสมรรถนะ ของผู้เรียน ในโรงเรียนมัธยมศึกษา ของ สพฐ.

ประกาศรายชื่อ 👉👉 คลิก