ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : อาจารย์พฤฒิพงศ์ โลหะสุวรรณ์

วันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00-17.00 น.

วิทยากร : อาจารย์พฤฒิพงศ์  โลหะสุวรรณ์

หลักสูตร : สนุกกับสื่อ Virtual Manipulatives เพื่อการเรียนการสอนในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ยุค Next Normal ตอนที่ 2 สาระจำนวนและพีชคณิต
ประกาศรายชื่อ 👉👉 คลิก

หรือ Scan QR Code