ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : รศ.ดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน

วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00-17.00 น.

วิทยากร : รศ.ดร.ศศิเทพ  ปิติพรเทพิน

หลักสูตร : Garden-based learning
ประกาศรายชื่อ 👉👉  คลิก

หรือ Scan QR Code