ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์

วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น.
หลักสูตร : ครูยุคใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม…หยิบขวดพลาสติกและถุงพลาสติกมาใช้ใหม่เป็นการทดลองสุดเจ๋ง
ประกาศรายชื่อ 👉 คลิก
หรือ Scan QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *