ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : รศ.ดร.อนุชิต จิตพัฒนกุล

วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น.
หลักสูตร : “สนุกกับตรรกศาสตร์ ด้วยการอนุมานเชิงนิรนัย”
ประกาศรายชื่อ 👉 คลิก
หรือ Scan QR Code