ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : อาจารย์ปานวาด (กอวัฒนา) โพธิ์สุวรรณ

วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น.
หลักสูตร : แนวทางการสอนนักเรียนยุคใหม่
ประกาศรายชื่อ 👉 คลิก
หรือ Scan QR Code