ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : อ.ภูรีรัช บุญรอด

วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00-17.00 น.
หลักสูตร : ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์ท้าทายมุ่งสู่โอลิมปิกระดับประถมศึกษา ตอนที่ 1 (ประถมศึกษาตอนต้น)
ประกาศรายชื่อ 👉 คลิก
หรือ Scan QR Code