ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : ดร.วชิร ศรีคุ้ม

วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00-17.00 น.
สนุกกับ (การสอน) โครงงานวิทยาศาสตร์
ประกาศรายชื่อ 👉 คลิก
หรือ Scan QR Code