ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : ผศ.อัมพร อังศรีพวง

วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00-17.00 น.
“การสอนอ่านจับใจความอย่างมีชีวิตชีวา นำพาให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้ได้”(ตอนที่1)
ประกาศรายชื่อ 👉 คลิก
หรือ Scan QR Code