ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร :รศ.ธีรวัฒน์ ประกอบผล    

วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00-17.00 น. 

การสอนวิทยาศาสตร์ เรื่อง ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศรายชื่อ 👉  คลิก

 หรือ Scan QR Code