ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : รศ.ดร.สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา

วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00-17.00 น. 

“ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ:PLC ระเบิดใน…เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา
ตอนที่18:

ประกาศรายชื่อ 👉  คลิก

 หรือ Scan QR Code