ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : อ.จิรภัทร ศรีสุข

วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00-17.00 น. 

สอนภาษาอังกฤษสุดปัง ด้วยพลังแห่ง Authentic Materials

ประกาศรายชื่อ 👉  คลิก

 หรือ Scan QR Code