ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : อ.ดร.สุจิตรา แซ่ลิ่ม

วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00-17.00 น. 

การผลิตสื่อการสอนประโยคหรรษา

ประกาศรายชื่อ 👉  คลิก

 หรือ Scan QR Code