ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : รศ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ

วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. 

เทคนิคการใช้สื่อคณิตศาสตร์สาระการวัดและเรขาคณิต ระดับประถมศึกษา

ประกาศรายชื่อ 👉  คลิก

 หรือ Scan QR Code