ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : รศ. ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์

วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. 

สมรรถนะหลัก สมรรถนะเฉพาะ ผลลัพธ์การเรียนรู้3 คำสำคัญฉันต้องเข้าใจ

ประกาศรายชื่อ 👉  คลิก

 หรือ Scan QR Code