ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : รศ.ลัดดา ภู่เกียรติ

วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00-17.00 น. 

“ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ : PLC ระเบิดใน…เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ตอนที่ 17: บทเรียนที่น่าเรียนรู้ จากการนำกรอบแนวคิดสมรรถนะสู่การปฏิบัติจริงในโรงเรียน”

ประกาศรายชื่อ 👉  คลิก

 หรือ Scan QR Code