ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : อ.จิรภัทร ศรีสุข

วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00-17.00 น. 

Grammar Digest: ไวยากรณ์ ย่อยง่าย
ตอน คำนี้ต้องขยาย (Relative Clauses)

ประกาศรายชื่อ 👉  คลิก

 หรือ Scan QR Code