ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : ดร.เกียรติศักดิ์ แสงอรุณ

วันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00-17.00 น. 

ความรู้ชวนมองจากท้องถิ่น

ประกาศรายชื่อ 👉  คลิก

 หรือ Scan QR Code