ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : อาจารย์ พันตรี ดร.ราเชน มีศรี

วันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. 

“English Is Fun…the Series: Listening and Speaking Skills for Global Communication (Listening Activities Design) (EP.7)

ประกาศรายชื่อ 👉  คลิก

 หรือ Scan QR Code