ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์

วันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. 

กิจกรรมลดขยะและดูแลโลกที่รักของเรา : 30 ของเล่นวิทย์แสนสนุก จากกระดาษ

ประกาศรายชื่อ 👉  คลิก

 หรือ Scan QR Code