ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : ผศ.ดร.รัชนีกร หงส์พนัส

วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. 

สมรรถนะกับการเป็นนวัตกรของครูไทยตามแนว Metaverse ให้โดนใจเด็กไทย

ประกาศรายชื่อ 👉  คลิก

 หรือ Scan QR Code