ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : ศ.กิตติคุณ อัจฉรา ชีวพันธ์

วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00-17.00 น. 

เคล็ดไม่ลับกับการสอนภาษาไทย ทุกระดับชั้นเพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะที่แม่นยำและนำไปใช้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประกาศรายชื่อ 👉  คลิก

 หรือ Scan QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *