ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : อาจารย์เชี่ยวเวทย์ เจริญพร

วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00-17.00 น. 

การออกแบบ power point แนวใหม่ และเทคนิคการนำเสนอเพื่อการสอนที่หลากหลาย

ประกาศรายชื่อ 👉  คลิก

 หรือ Scan QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *