ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : อ.วสันต์ สังข์ดี

วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. 

หลักสูตร H3 (6 ชั่วโมง)
คอมบินาทอริกเบื้องต้น และการแก้ปัญหาโจทย์ท้าทาย
(Combinatorics) ตอนที่ 2

ประกาศรายชื่อ 👉  คลิก

 หรือ Scan QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *