ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : อาจารย์นพมาศ ว่องวิทยสกุล

วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. 

สนุกกับสื่อการสอนตอนที่ 4 :  เกม Powerpoint (กล้องส่องทางไกล เขาวงกต ปริศนาตาไว)

ประกาศรายชื่อ 👉  คลิก

 หรือ Scan QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *