ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : ผศ. ดร.จงดี โตอิ้ม

วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. 

เทคนิคการจัดกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง

ประกาศรายชื่อ 👉  คลิก

 หรือ Scan QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *