ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : รศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู

วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00-17.00 น. 

การส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคมของเด็กปฐมวัย

ประกาศรายชื่อ 👉  คลิก

 หรือ Scan QR Code