ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : อาจารย์ปานวาด (กอวัฒนา) โพธิ์สุวรรณ

วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. 

ครูสอนเก่ง กับ นักเรียนคิดเป็น

ประกาศรายชื่อ 👉  คลิก

 หรือ Scan QR Code