ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2565 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : รศ.ดร.สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา

วันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2565 เวลา 14.00-17.00 น. 

กระบวนการบริหาร และการจัดการคุณภาพการศึกษาสู่ความเจริญยั่งยืน : จากปฎิบัติสู่ทฤษฎี ตอนที่ 4 สื่อสารสร้างสรรค์ สังคมอุดมการณ์

ประกาศรายชื่อ 👉  คลิก

 หรือ Scan QR Code