ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2565 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : อ.ดร.จิระจิตรา ฮิคคินส์

วันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2565 เวลา 14.00-17.00 น. 

Strengthening Listening & Speaking Skills in English

ประกาศรายชื่อ 👉  คลิก

 หรือ Scan QR Code