ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์

วันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. 

เกมและกิจกรรมวิทยาการคำนวณ
(Computing Science) แสนสนุก
ฉบับ Unplugged สำหรับเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา

ประกาศรายชื่อ 👉  คลิก

 หรือ Scan QR Code