ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : รศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู

ประกาศรายชื่ออาจารย์ผู้เข้าอบรมออนไลน์

วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม  2563 เวลา 09.00-12.00 น.

วิทยากร :   รศ. ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู

              ** เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉 คลิ หรือ Scan QR Code **

                                      ** ดาวน์โหลด 👉 คล**

                           **อย่าลืมเตรียมอุปกรณ์นะคะ** 

1.กล่อง หรือ ซองใส่ชุดการเรียนรู้

2. เนื้อหาสาระในการจัดการเรียนรู้หัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง เช่น ต้นไม้แสนงาม ดอกไม้แสนสวย ผีเสื้อหลากสี ปลาน้อยน่ารัก พร้อมรูปภาพ หุ่นจำลอง ตุ๊กตา หรือสื่อ นิทาน/หนังสือภาพที่เกี่ยวข้อง

3. กระดาษ A4 3 แผ่น กระดาษแข็ง 1แผ่น กระดาษสีอย่างน้อย 3 สี

4. แผ่นใส 2 แผ่น                                                                                                  5.กระดาษกาว 2 หน้า
6.สีเมจิก สีเทียน หรือ สีไม้ หนึ่งกล่อง