ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 9 เมษายน 2565 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : อ.พฤฒิพงศ์ โลหะสุวรรณ์

วันเสาร์ที่ 9 เมษายน 2565 เวลา 14.00-17.00 น. 

GeoGebra Notes เครื่องมือไวท์บอร์ดสุดสร้างสรรค์สำหรับชั้นเรียนคณิตศาสตร์ออนไลน์ในยุค Next Normal

ประกาศรายชื่อ 👉  คลิก

 หรือ Scan QR Code