ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : ผศ.ดร.รัชนีกร หงส์พนัส

วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. 

 Ep.4 ประวัติศาสตร์กับคุณค่าแห่งจิตสำนึกความเป็นชาติ

ประกาศรายชื่อ 👉  คลิก

 หรือ Scan QR Code