ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์

วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. 

คู่หูครูวิทย์….ส่งเสริมการทำโครงงานวิทยาศาสตร์แสนสนุกและมืออาชีพ

ประกาศรายชื่อ 👉  คลิก

เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก

 หรือ Scan QR Code