ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2565 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : ดร.เกียรติศักดิ์ แสงอรุณ

วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2565 เวลา 14.00-17.00 น. 

 สนุกคิดสนุกอ่านผ่านสื่อ 1

ประกาศรายชื่อ 👉  คลิก

เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก

 หรือ Scan QR Code