ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : รศ.ดร.สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา

วันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00-17.00 น. 

”กระบวนบริหาร และการจัดการคุณภาพสู่ความเจริญยั่งยืน :
จาก ปฎิบัติสู่ทฤษฎี ตอนที่2: วัฒนธรรม PLC”

ประกาศรายชื่อ 👉  คลิก

เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก

 หรือ Scan QR Code