ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : อ.ภณสมิทธิ์ ธัญสมิทธิโภคิน

 วันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. 

หลักสูตร  English Hybrid Series EP.11: Making Requests and Suggestions and Future Simple

ดูรายชื่อ 👉  คลิก

เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก

 หรือ Scan QR Code