ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2565 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : อาจารย์วชิรพรรณ ทองวิจิตร

 วันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2565 เวลา 14.00-17.00 น. 

หลักสูตร  สอนออนไลน์ให้สนุกด้วย Meet Butter และ Gather Town

ดูรายชื่อ 👉  คลิก

เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก

 หรือ Scan QR Code