ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2565 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : ผศ.อัมพร อังศรีพวง

 วันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2565 เวลา 14.00-17.00 น. 

หลักสูตร  “ปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอนภาษาไทยตามแนวคิดของสิงคโปร์  ตอนที่1”

ดูรายชื่อ 👉  คลิก

เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก

 หรือ Scan QR Code