ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : ผศ.ดร.รัชนีกร หงส์พนัส

 วันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. 

หลักสูตร  หลักสูตรอบรม และปฏิบัติการเรื่อง ตะลุยดินแดนโรมันกับการออกแบบสื่อการเรียนรู้โลกเสมือนจริง

ดูรายชื่อ 👉  คลิก

เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก

 หรือ Scan QR Code