ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : รศ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ

 วันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. 

หลักสูตร  “เกมง่ายๆ สำหรับจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา “

ดูรายชื่อ 👉  คลิก

เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก

 หรือ Scan QR Code