ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : อ. ดร. จิระจิตรา ฮิคคินส์

 วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 เวลา 14.00-17.00 น. 

หลักสูตร  “Technology Integration for English Teaching and Learning in the New Normal” 

ดูรายชื่อ 👉  คลิก

เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก

 หรือ Scan QR Code