ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : ผศ.ดร.รัชนีกร หงส์พนัส

 วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 เวลา 14.00-17.00 น. 

หลักสูตร  เสวนาออนไลน์สำหรับผู้บริหารฯ ถอดรหัสการจัดการเรียนการสอนในยุควิกฤตโควิด 19

ดูรายชื่อ 👉  คลิก

เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก

 หรือ Scan QR Code